Den nye huseftersynsordning går snart live!

Den nye huseftersynsordning, og hvad den betyder for dig som forbruger.

Sikkerhedsstyrelsen har gennem flere år arbejdet på en revidering af huseftersynsordningen karakter- og IT-system. Et arbejde, som nu nærmer sig enden, med lancering af nye tilstandsrapporter og el-rapporter den 1. oktober 2020. Den nye ordning indebærer en lang række ændringer, ikke kun visuelt og grafisk i form at nye rapporter, men også på indholdssiden er der store forandringer.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen skyldes ændringerne primært, at mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier. Sikkerhedsstyrelsen mener, at man med det nye system giver forbrugerne en mere præcis varedeklaration, som er lettere at forstå, navigere og lægge budget efter, end det nuværende system.

OBS…Hvis du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med huseftersynsordningen og gerne vil vide mere før du læser omkring ændringerne, så har vi hos Löwen Tegnestue lavet en kort forklaring i vores nye katalog. Det kan du finde her: Du kan downloade vores lille e-bog med et 360º indblik i Löwen Tegnestue her!

Hvad betyder ændringerne for dig som boligsælger/boligkøber?

De nuværende rapporter samt skades-karakterer med K-værdier, som er en kendt størrelse for både boligsælger, boligkøber, ejendomsmægler og den bygningssagkyndige får nyt layout, faglige vurderinger mv. og vil derfor helt naturligt tage tid at få indarbejdet på samme måde som den nuværende ordning.

Det er vigtigt at understrege, at den nye ordning ikke kan sidestilles med den gamle, og derfor kan og må en gammel tilstandsrapport ikke direkte oversættes til den nye. Har du derfor allerede fået udarbejdet tilstandsrapporten, og står du overfor en bolighandel, hvor køber er fundet, men rapporterne er udløbet, anbefales det at få disse fornyet inden 1/10-2020.

Hos Löwen Tegnestue er vi klar til at tage fat i den nye ordning, det nye karaktersystem og det nye IT-system, som viser lovende takter. Vi vil stadig bestræbe os på at levere rapporterne indenfor samme rammeaftaler som nu.

Den nye tilstandsrapport

Alle skader vil fremover anføres med en beskrivelse og en risikovurdering over tid. I den forbindelse vil det være muligt for den bygningssagkyndige at tilknytte en bemærkning til skaderne, hvis dette findes nødvendigt. Ligeledes vil den bygningssagkyndige fremover skulle vurdere alle skader på rumniveau i de enkelte bygninger. Vurderingerne på rumniveau skal ske på alle bygninger og vil være gældende på både indvendige samt udvendige dele af ejendommen.

Denne ændring vil betyde, at skadesomfanget af den nye rapporttype vil blive større. Grunden til dette er, at skader som tidligere var anført en gang, men beskrevet som værende gældende flere steder, nu skal anføres alle de steder skaden er gældende.

Den nye tilstandsrapport vil introducere en helt ny visuel karakterskala. K-værdier erstattes af farvede huse, som alle repræsenterer en helt ny risikobetydning. Det er vigtigt at understrege, at man ikke kan f.eks. sidestille den tidligere K2 som nu er et gult hus eller, at K3 er et rødt hus.

Huseftersynsordningens nye karakterskema

Alle hustype-beskrivelser har fået dynamiske opmærksomhedspunkter, der bliver dannet på baggrund af materiale-registreringen.

Sælgeroplysningsskemaet får en mere central rolle med nye spørgsmål og et mere dynamisk setup, som både skal komme sælger og den bygningssagkyndige til fordel.

Et helt nyt grafisk layout, med forsidebillede af den aktuelle bolig, skal sikre, at læseren bliver guidet sikkert, grundigt og ordentligt igennem rapporten, så muligheden for misforståelser mindskes.

For el-rapporten gør meget af overstående sig også gældende. El-rapporten vil på samme måde foregå på rumniveau, få nyt layout samt overgå til en ny karakterskala. Vi går ikke dybere ind i el-rapporten i denne artikel.

Udfordringen med mange røde farver kan give usikre købere og sælgere med den nye tilstandsrapport.

Vi mener, at den nye rapport er en god idé, og at det kan blive nemmere for huskøbere at vurdere skaderne i et hus.

Vi ser også udfordringer ved det nye system og mener bestemt, at det kan give nogle problemer i forhold til at vurdere, hvilken farvekategori skaderne skal placeres i.

For Löwen Tegnestue er det vigtigt, at man som køber og sælger ikke kun fokuserer på den røde farve i den nye rapport. Vi mener, at man som køber og sælger bør forholde sig til, hvad der står i rapporten og ikke kun farverne. Vores råd er derfor, at står du med en rapport i hånden, og har du ikke den fornødne byggetekniske viden, så brug penge på en rådgiver, der kan gennemskue rapporten for dig.

Til den hurtige, som bare gerne vil skabe sig et kort overblik om den nye huseftersynsordning!

  • Den nye ordning træder i kraft 1. oktober 2020.
  • Da en allerede udarbejdet tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, vil man frem til udgangen af marts 2021 stadig kunne se tilstandsrapporter med det nuværende K-karakter system.
  • En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år, og derfor vil man frem til udgangen af september 2021 stadig kunne se elinstallationsrapporter med det nuværende værdisystem.
  • En ny it-platform, som Sikkerhedsstyrelsen står for, bliver fælles for de to rapporter i huseftersynsordningen.
  • Frem mod lanceringen vil Sikkerhedsstyrelsen undervise hele branchen i det nye IT-system.

 

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble