Kampagne

Billigt huseftersyn – Alle tre rapporter til kun 9.895,-

Vi ved, at prisen er vigtig, og vi har derfor samlet en skarp pakke på hele huseftersynet. Du får alle tre rapporter til en samlet lav pris: Tilstandsrapport, Energimærke og El-eftersyn til kun kr. 9.895,-

Pakken gælder for boliger op til 299 m2. Prisen er inklusiv moms.

Energimærker

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en rapport, der oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand er god eller dårlig. Man kan sige, at energimærkningen har til formål at synliggøre bygningens energiforbrug baseret på flere sammenlignelige parametre og derfor er en slags varedeklaration for bygningen. Ligeledes giver et energimærke et overblik over de energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre. Dette giver køber eller lejer mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købs- eller lejeaftale.

Et energimærke har gyldighed i 10 år fra udstedelsesdagen, men du skal dog være opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug

Hvornår skal en bolig have et energimærke?

Når du sælger dit hus, skal der være et gyldigt energimærke på huset. Ejendomsmægleren må ikke sætte huset til salg, før der er lavet et energimærke. Energimærkningen sætter en køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand.

Boligens energimærkning er lovpligtig, når du sætter boligen til salg

I Danmark er det lovpligtigt at få udarbejdet et energimærke i forbindelse med salg eller udlejning. På den måde kan køber eller lejer skabe sig et sammenligneligt billede af bygningens faktiske energiforbrug. Denne lovgivning omfatter alle enfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og stuehuse til landbrugsbygninger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service.

Skala fra A-2020 til G

Energimærket har til formål at vise bygningens placering på energimærkeskalaen fra A-2020 til G, hvor A-2020 er den bedste placering.

 design/energimaerkeskalaen.png

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklasser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. 

Kort fortalt refererer mærkerne til energikravene i bygningsreglementet. Det betyder, at huse, der er mærket med A2015, lever op til kravene, som var gældende i Bygningsreglement 2015, og de krav der gælder i Bygningsreglement 2018.

Energimærkning - sådan bruger du det

Når du får lavet en energimærkning af dit hus, får du mange brugbare oplysninger. Du får f.eks. overblik over husets energiforbrug samt hvad der bedst kan betale sig af forbedringer på de forskellige bygninger. Alle, som får lavet en energimærkning får det udført af en energikonsulent, der måler bygningen op samt undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation osv. På grundlag af sin besigtigelse beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, drift, forbrugsvaner mv. Med alle disse oplysninger i rygsækken ved man som ejer, hvor det giver mening at sætte ind, hvad tidshorisonten vil være samt hvor meget forbedringerne vil give i energibesparelser over en beregnet tidshorisont.

Skal du have et energimærke, så kan vi kan hjælpe dig.

Hos Löwen Tegnestue hjælper vi dig med at få foretaget en besigtigelse af din bolig. Når vi har lavet en besigtigelse af boligen, indberetter vi besigtigelsen til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Når indberetningen er godkendt, får din bolig udstedt en energimærkning.

 Hos Löwen Tegnestue har vi stor erfaring med energimærkninger, og dette er din garanti for en kompetent energimærkning i en høj faglig kvalitet af din lokale energikonsulent.

Vores skarpe priser

  • Energimærke: kr. 3.495,-
  • Energimærke uden bygningsgennemgang (Kan kun anvendes ved huse fra 1997 og nyere) kr. 1.500,-
  • Du kan også købe et energimærke i form af en pakkeløsning med Tilstandsrapport og El-eftersyn kr. kr. 9.895,-

Faktisk eller beregnet forbrug

Det er rigtigt vigtigt at være opmærksom på, at et energimærkes faktiske forbrug sagtens kan afvige fra det beregnede forbrug. Lad os forklarer. Et energimærke er baseret på et beregnet forbrug, som er en indikator for bygningens energimæssige kvalitet. En energimærkning udføres af en energikonsulent, der måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Faktisk forbrug afhænger af beboerne

Når det kommer til det faktiske forbrug er varmeforbruget i en bygning afhængig af adfærd og en række konkrete forhold. Nogle mennesker sparer på varmen, mens andre mennesker fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Det er netop derfor det faktiske forbrug altid være afhængigt af bygningens brugere, og derfor at det beregnede og det faktiske kan afvige fra hinanden. Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – og ikke måden den bruges på. Vores energikonsulenter gennemgår altid bygningen efter anvisningerne i ’Håndbog for Energikonsulenter’, og vi følger derfor altid lovgivningen. Vi er dog altid til rådighed, hvis du har yderligere spørgsmål til dit faktiske og beregnede forbrug.

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble