Mos og alger på eternittag og tegltage

Tage med misfarvninger giver som udgangspunkt et dårligt indtryk af ejendommen. I langt de fleste tilfælde er der intet galt med taget, der er blot tale om næsten uundgåelige begroninger af enten mos, alger eller lav. Begroningerne opstår forskellige steder på tagfladen, typisk som følge af lokale sol-/skyggepåvirkninger, mængden af træer i nærheden af huset eller andre udefrakommende faktorer. Jo lavere taghældningen er, jo større sandsynlighed er der for begroninger på tagfladen.

Hvad kan konsekvensen være?

Begroningen kan i mange tilfælde påvirke materialernes overflade i forhold til vedhæftning og afskalninger af eventuel overfladebehandling. Begroningerne påvirker ikke nødvendigvis holdbarheden af fx et tegltag, men kan i begrænset omfang påvirke holdbarheden på eternitprodukter. Meget kraftige begroninger kan medføre, at vand trænger ind i tagrummet (opstuvning). Skader opstår især ved, at regnvandet forhindres i at løbe af taget, idet det bremses af mosset og via samlingerne trækker ind i tagkonstruktionen. Er samlingerne i tagbelægningen ikke intakte, øger det risikoen for vandindtrængning, da mos også kan vokse ind i samlingerne. Ved frost kan plader løfte sig og derved skabe ekstra risiko for vandproblemer. Konsekvensen af dette kan være svampeangreb på træværk samt nedbrydning af træ mm.

Skal du fjerne mos og alger fra taget?

Man behøver ikke som udgangspunkt at fjerne mospuder fra taget. Dog skal store puder af mos på taget fjernes fordi, de kan suge meget vand og være skyld i, at der kommer vand ind under tagbelægningen.

Alger på taget er - i de fleste tilfælde - helt uskadelige for dit tag. De hverken nedbryder eller minimerer materialers holdbarhed og giver heller ikke større risiko for fugtskader. Alger er dog ikke særligt pæne, og derfor kan der være en kosmetisk grund til at få det fjernet fra taget.

Hvordan forebygger du mos og alger på taget?

Ved forebyggelse af både mos og alger, handler det meget om at skabe dårligere vækstvilkår – dette gøres ved at holde fugt væk og vand i bevægelse, så det render af taget og ikke hober sig op.

Ved anlægning af nyt tag, er det en god ide at lave taghældningen på over 25 grader, da dette vil gøre taget mindre modtagelige for angreb af mos, fordi vandet let kan løbe af taget.

Har du begroning tæt på din bolig i form af træer og buske, som skygger for tagfladen, er det en god ide at beskære beplantningen. Dette giver mindre fugt på taget og mindsker dermed sandsynligheden for, at mos og alger kan gro.

Et årligt tjek af tagkonstruktionerne, materialerne og tagrender, der skal afvise og lede vand væk fra taget er også en god ide. På den måde undgår man, at vandet render frit og trænger ind i uønskede konstruktioner.

En skade omhandlende mos og alger kunne være vurderet som følgende:

RØD

  • Hvor mængden af mos medfører eller på kort sigt kan medføre, at der trækker fugt og vand ind i tagkonstruktionen

GUL

  • Hvor mængden af mos medfører eller på længere sigt kan medføre, at der trækker fugt og vand ind i tagkonstruktionen

INGEN skader

  • Mos og alger i et omfang, der ikke giver risiko for, at fugt og vand trækker ind i tagkonstruktionen

Har du spørgsmål i forhold til overstående, generelt hvordan vi vurderer skader eller en konkret tilstandsrapport/skade er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail thl@lowentegnestue.dk eller pr. telefon. 2929 9896

Vi står klar til at hjælpe!

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble