Porebeton og Letklinkerbeton i bagmure og indervægge

Indvendige vægge kan være udført af mange forskellige typer af materialer. De kan være støbt på stedet i beton, de kan være udført af rumhøje letklinker-betonelementer i forskellige bredder eller rumhøje elementer af porebeton, eller de kan være muret op af mursten, letklinker- eller porebetonblokke.

Porebeton

Porebeton kaldes også gasbeton og er fremstillet af naturmaterialerne kalk, cement, sand, vand og aluminiumspulver. Den kemiske proces under fremstillingen gør, at gasbeton isolerer godt pga. lufthullerne i betonen, dette er også medvirkerne til, at gasbetonelementer er et relativt let materiale. Gasbeton optager og afgiver fugt og varme, og råd og svamp har svært ved at leve på gasbeton, da materialet er uorganisk.

Gasbeton har været brugt til indervægge siden 1950’erne og anvendes stadig af mange typehusfirmaer som standard i dag. Indervægge af gasbetonelementer armeret med rundjern indgår oftest i husets bærende og stabiliserende system af vægge.

Hvis du vil vide om din bolig er opført med porebeton, bør det fremgå af tegningerne af huset. Her finder du også information omkring, hvilke vægge der er bærende og stabiliserende.

Letklinkerbeton

Letklinkerbeton går også under navnet lecabeton og er beton bestående af sand, cement og vand, hvori der er kommet letklinkernødder i stedet for sten, som blandes i traditionel beton. Ved fremstillingen brændes små kugler af ler ved 1.100-1.200 grader, hvilket gør materialet let og porøst. Det betyder, at en letklinkerbeton er noget lettere end en væg opført af almindelige betonelementer.

Letklinkerbeton er på samme vis som porebeton blevet brugt til indervægge i huse siden 1950'erne. Det bruges i dag i mange typehuse og specialtegnede huse, hvor indervægge specialfremstilles efter mål til det enkelte hus. Mange renovering- og tilbygningsopgaver anvender også letklinkerbeton til opbygning/opmuring af nye vægge.

Materialet isolerer relativt godt på grund af lecanødderne og kan optage og afgive fugt og varme. Indervægge af letklinkerbeton indgår ofte både i husets bærende og stabiliserende vægge.

Vil du vide mere omkring din boligens indervægge, kræver det tegninger fra husets opførelse eller en beregning at finde ud af, hvilke vægge der er bærende og stabiliserende, og hvilke der ikke er.

Skader

Revner opstår typisk i de lodrette samlinger mellem elementerne og i hjørnerne. Disse revner skyldes oftest udtørring af materialerne og bevægelser i bygningen generelt.

Vurdering af skader

Årsagerne til skader på vægge af letklinkerbeton og porebeton er mangeartede og skyldes ofte:

  • utilstrækkelig afstivning og forankring af spærfag
  • utilstrækkelig fastholdelse/forankring og styrke af ydervægge
  • utilstrækkelig stivhed af loftskive

En skade omhandlende porebeton og letklinkerbeton kunne være vurderet som følgende:

??

  • Atypisk revnemønster i blok- og elementvægge

RØD

  • Vægge, som er ustabile og med fare for sammenstyrtning på kort sigt

GUL

  • Vægge, som er ustabile og med fare for sammenstyrtning på længere sigt
  • Revner mellem elementer, der vurderes at være i bevægelse pga. de typiske årsager til skader, som er nævnt ovenfor

GRÅ

  • Mindre revner i samlingen mellem elementer, som typisk kommer igen og igen. Der er typisk tale om tynde elementer.
  • Manglende sammenlimning af elementer

Har du spørgsmål i forhold til overstående, generelt hvordan vi vurderer skader eller en konkret tilstandsrapport/skade er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail thl@lowentegnestue.dk eller pr. telefon. 2929 9896

Vi står klar til at hjælpe!

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble