Skadesvurdering under det nye karaktersystem – Råd og Svamp

Hvorfor skal du tjekke huset for råd og svamp?

Træ er et organisk materiale, som hvis udsat for fugt, vil blive nedbrudt af svampe, bakterier og insekter over en kortere eller længere årrække. Svampesporer og bakterier lever af organisk materiale, og fordi træ udgør en vigtig del af skelettet og tagkonstruktionen i mange huse, er det vigtigt at være opmærksom. Er uheldet først ude, kan det blive meget dyrt og besværligt at redde huset, hvis der går for lang tid, før en råd- eller svampeskade opdages. Tjek derfor dit hus for tegn på råd og svamp hvert år, også selvom det er nyt. Der kan være byggesjusk på nye huse.

Hvad skal du kigge efter?

Råd og svamp opstår, når organiske byggematerialer bliver udsat for fugt, da svampespore kræver fugt for at kunne vokse. Det er let at identificere et svampeangreb ud fra, hvorledes det nedbrudte træ ser ud. Når træ rådner ødelægger bakterier langsomt træet, og afhængig af vækstbetingelserne for svampene kan nedbrydningshastigheden være meget varierende. I forhold til konstruktioners forventede levetid forårsager et svampeangreb en forholdsvis hurtig nedbrydning af træet. Som udgangspunkt skelnes der mellem 3 typer af trænedbrydning, der er forårsaget af et svampeangreb.

- Brunmuld: træværket bliver brunligt og det får en skør konsistens. Træet skrumper og sprækker på kryds og tværs i tern (sprækkeklodser).

- Hvidmuld: træværket afbleges og trevler, uden at det sprækker. Træet får en blød konsistens.

- Gråmuld: træværket bliver gråligt, og der er primært nedbrydning i overfladen, som syner intakt, men træet mister sin vægt.

For at forlænge materialets levetid, burde udvendige træ og træbeklædninger beskyttes mod nedbrydning for at forlænge materialernes levetid. Sådan en beskyttelsen kan enten bestå af inddækninger, overfladebeskyttelse, imprægnering eller lignende.

Vurdering af skader

Alle skader som omhandler råd- og svampeskader vurderes ikke efter svampens type, men derimod vurderer og præciserer vi omfanget af nedbrydningen og risikoen ved skaden. Det er vigtigt at understrege, at vi i vores skadesregistrering ikke vejleder om vedligeholdelsestiltag eller anden form for rådgivning.

Hvad er forskellen på råd og svamp?

Grunden til, at vi ikke kommer med vedligeholdelsesvejledning er at, det ikke er helt ligegyldigt, om en skade skyldes råd eller svamp. Det vil altid være vigtigt at få slået fast, hvilken slags svampe eller bakterier der er på spil i huset. Ofte er det nødvendigt at få foretaget prøver for at få klarhed over disse ting. En sådan prøve foretages ved, at der skrabes eller skæres et stykke svamp/bakterien af, hvorefter en prøvekuvert sendes til et analysefirma. Prisen for sådan en analyse kan variere.

Som med alle andre skadestyper under den nye ordning, får skaderne enten et RØD, GUL og GRÅT hus, efterfulgt af en skadestekst vurderet over tid. Tidsvurderingen giver sælger og køber mulighed for at forholde sig til skaden over en længere periode samt udarbejde en handlingsplan, der giver mening både økonomisk og tidsmæssigt i forhold til skadens nuværende udvikling.

Råd og svamp kunne være vurderet som følgende:

RØD

  • Trænedbrydning forårsaget af hurtigtvoksende svampe

GUL

  • Trænedbrydning forårsaget af langsomtvoksende svampe

GRÅ

  • Nogle rådsvampe som fx bævresvampe, der ofte forekommer i udvendigt træværk
  • Gråmuld forekommer ofte i vinduer

Har du spørgsmål i forhold til ovenstående, generelt hvordan vi vurderer skader eller en konkret tilstandsrapport/skade er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail thl@lowentegnestue.dk eller pr. telefon. 2929 9896

Vi står klar til at hjælpe!

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble