Hvad er radon og hvorfor er radon et problem?

Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser en sundhedsskadelig stråling, hvorfor det ikke skal trænge ind i boliger. Da radon udsender radioaktive stråler, kan det ved indånding give skader på levende celler i lungerne. Det sker, når radonatomerne henfalder, hvorved cellerne i lungerne kan blive beskadiget. Det øger risikoen for lungekræft.

Næst efter tobaksrygning er radon den hyppigste årsag til lungekræft i Danmark.  De danske myndigheder har estimeret, at radon er medvirkende årsag til, at 300 danskere hvert år får konstateret lungekræft.

Kombinationen at være ryger og bo i en bolig med høje radonværdier giver en meget større risiko for lungekræft sammenlignet med personer, der aldrig har røget. Op mod 25 gange større risiko er der for faste rygere. Men også ikke-rygere har en risiko for at pådrage sig radonrelateret lungekræft – dog er risikoen væsentlig mindre.

Er min bolig sikret mod radon?

Siden 1998 har der i Bygningsreglementet været krav om, at alt nybyggeri skal sikres mod indtrængning af den radioaktive luftart. For nybyggeri blev det i 1998 anbefalet, at radonindholdet ikke oversteg 200 Bq/m3 indeluft. Fordi kravet indtraf i 1998 skal huse opført før 1998 derfor ikke besigtiges for intakt og korrekt udført radonsikring. Siden 2010 (BR10) har kravet i bygningsreglementet været, at radonindholdet i nybyggeri ikke må overstige 100 Bq/m3. Det gælder både for bygningsreglementerne BR10, BR15 og BR18.

Det er bygherren, hvilket enten er dig som boligejer eller leverandøren af huset, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes, når der bygges nyt.

Radonindholdet i jorden varierer betydeligt over tid og er forskelligt, alt efter hvor i landet ejendommen ligger. Forekomsten af radon i danskernes bolig er størst ved klippe- og kalkgrunde samt ved fed lerjord. Sandjord har den laveste koncentration af radon.

Radon og huseftersynsordningen

Problematikken vedr. manglende radonsikring medtages i tilstandsrapporten, da der er risiko for, at personer påvirkes af for stor mængde af radon. Vurdering af skader Fejl eller mangler ved en radonspærre kan være svære at finde, da radonspærren oftest er skjult inde i konstruktionerne. Installations- og teknikskabe, hvor husets installationer samles, er typiske steder, hvor tætningen ikke er intakt eller mangler at blive færdiggjort.

RØD · Manglende tæthed af terrændæk, hvor radonsikringen ikke vurderes at være intakt

GUL · Ingen

GRÅ · Ingen

Har du spørgsmål i forhold til ovenstående, generelt hvordan vi vurderer skader eller en konkret tilstandsrapport/skade er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail thl@lowentegnestue.dk eller pr. telefon. 2929 9896

Vi står klar til at hjælpe!

 

 

Tilstandsrapport

4.5 ud af 5 baseret på 6 brugerratings.

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os på:
2929 9896 eller thl@tegnestue.com

bubble